Bolesti hlavy 2018-07-31T13:06:54+00:00

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy sú jednou z najčastejších sťažností pacientov, s ktorými sa stretáva lekár. Sporadicky sa vyskytujú približne u 90% dospelých, často u 20% populácie pričom na každodenné bolesti hlavy sa sťažuje asi 2% dospelých. Vzhľadom na rozmanitý klinický obraz a mnoho príčin, je nutné rozdelenie bolesti hlavy.
Z hľadiska príčiny bolesti hlavy sa delia na:

  • primárne
  • sekundárne

Primárne tvoria asi 90% prípadov, ich príčina je neznáma a podstatu tvorí práve bolesť hlavy.
Zaraďujeme medzi ne bolesti ako:

  • Migréna – je obyčajne epizodická (vedľajšia), záchvatovitá bolesť hlavy, najčastejšie pulzujúceho charakteru. Prvými príznakmi blížiacej sa migrény môžu byť príznaky ako sú: podráždenosť, depresia, zívanie, hyperexcitabilita, parestézie, bolestivé napätie vo svaloch trvajúce niekoľko hodín.
  • Tenzná bolesť hlavy – epizodická a chronická. Po migréne, je druhou najčastejšou formou primárnej bolesti hlavy. Vyznačuje sa prudkou bolesťou (hromu) hlavy u osoby, ktorá doteraz nikdy nemala bolesti.
  • Cluster headache a ostatné vegetatívne trigeminové neuralgie
  • Iné primárne bolesti hlavy bez štrukturálneho postihnutia (idiopatická bodavá bolesť hlavy, benígna námahová bolesť hlavy atď.)

Sekundárne bolesti hlavy sú vyvolané určitou príčinou a môžu byť príznakmi rôznych, niekedy aj život ohrozujúcich ochorení.

Pri primárnych typoch bolesti, vám vieme pomôcť v našom Centre pre Liečbu Bolesti – Pain Clinic intervenčnou liečbou.

Napriek tomu, že definícia primárnych bolestí býva jednoduchá, možno ju charakterizovať ako tupú bolesť spojenú s únavou, či reakciou na stres.
Bolesť býva tlaková a kolísavej intenzity či už priamou stimuláciou, prenášaním bolesti alebo zvýšenému útlaku záhlavných nervov. Sval nie je schopný uvoľnenia a spôsobuje tak bolesť.
Najčastejšou oblasťou sú svaly krku – šija, trapézivosť krčnej oblasti a hlavy.

Terapia akútnej a chronickej bolesti hlavy tenzného charakteru nebýva problémom, väčšinou zaberú analgetiká (napríklad liečivo skupiny triptánov, určené na liečbu migrénozných bolestí), ktoré Vám presne na mieru určí náš odborný lekár, taktiež kľud a odstránenie stresu.

headache