Onkologické bolesti 2018-07-31T13:19:53+00:00

Onkologické bolesti

V 70% populácie mávajú onkologickí pacienti s nádorovým ochorením rôzne nepríjemné bolesti. Spôsobujú ich metastázy v kostiach, rôzne poškodenia svalov, nervov, bolesti pobrušnice, zväčšené lymfatické uzliny v hrudníku či bolesti v bruchu.

Onkologickým pacientom vieme pomôcť nielen účinnejšou medikamentóznou liečbou, ale aj technikami intervenčnej algeziológie :

  • Blokádou sympatikového nervového systému – vo vegetatívnom nervovom systéme v časti sympatikového nervového systému (ktorý zrýchľuje srdcovú frekvenciu) vieme blokádami ovplyvniť koľko receptorov sa bude napájať, čím terapeuticky ovplyvníme bolestivé vnemy (orgány dutiny brušnej a podkožie).
  • Neurolízou sympatikového nervového systému – ktorá predstavuje chirurgické uvoľnenie nervov z jazvovitých zrastov.
  • Selektívnou radiofrekvenčnou abláciourevolučný a moderný chirurgický zákrok, pri ktorom prerušíme nervy (denervacia) zodpovedné za prenos bolesti (využíva sa cielený tepelný účinok elektrického prúdu o frekvencii rádiových vĺn, aplikovaný prostredníctvom špeciálnej elektródy do žiadaného miesta v ľudskom tele).

hands-04