Ako liečime? 2018-07-31T12:56:16+00:00

Ako liečime?

Vo všetkých našich ambulanciách používame najprogresívnejšie techniky a metodiky v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami.

Je možné vďaka diagnostickým a terapeutickým postupom zahrňujúcim okrem iných aj:

 • rozšírené funkčné testy,
 • diagnostické blokády pod skiaskopickou (rtg) alebo sonografickou kontrolou:
  • blokády mediálnych ramienok (facetove blokády) – slúžia na vylúčenie alebo potvrdenie zdroja bolesti z facetových kĺbov (drobných kĺbov zabezpečujúcich spojenie medzi stavcami chrbtice)
  • selektívne blokády miešnych nervov (koreňové blokády), ktoré slúžia na vylúčenie alebo potvrdenie zdroja bolesti zo zápalu alebo útlaku miešneho nervu a iné
 • periférne selektívne nervové blokády
 • epidurogramy
 • provokačné diskografie – slúžia na vylúčenie alebo potvrdenie či je zdrojom bolesti medzistavcová platnička
 • selektívnu radiofrekvenčnú abláciu nervov – odstránenie nervov (denervaciu) zodpovedných za prenos bolesti (využíva sa cielený tepelný účinok elektrického prúdu o frekvencii rádiových vĺn, aplikovaný prostredníctvom špeciálnej elektródy do žiadaného miesta v ľudskom tele)
 • epidurálne neurolýzy – odstránenie zrastov v epidurálnom priestore
 • epidurálne podanie steroidov – látok s výrazným protizápalovým a protiopuchovým účinkom
 • sympatikovu nervovú blokádu – na potvrdenie alebo vylúčenie zdroja bolesti a jeho terapeutické ovplyvnenie
 • intraartikulárne (doklbové) podanie steroidov (odstránenie opuchu a zápalu) alebo látok s viskozným účinkom
 • aplikácia obohatenej plazmy (protizápalový a regeneračný účinok)

BOLESTI HLAVY

BOLESTI HLAVY

Pokračovať ďalej…

BOLESTI CHRBTA

BOLESTI CHRBTA

Pokračovať ďalej…

OSTATNÉ BOLESTI / Bolesť kolena, Diabetes...

OSTATNÉ BOLESTI / Bolesť kolena, Diabetes...

Pokračovať ďalej…

KARPÁLNY TUNEL

KARPÁLNY TUNEL

Pokračovať ďalej…

ONKOLOGICKÉ BOLESTI

ONKOLOGICKÉ BOLESTI

Pokračovať ďalej…