Bolesti hlavy sú jednou z najčastejších sťažností pacientov, s ktorými sa stretáva lekár. Sporadicky sa vyskytujú približne u 90% dospelých, často u 20% populácie pričom na každodenné bolesti hlavy sa sťažuje asi 2% dospelých. Vzhľadom na rozmanitý klinický obraz a mnoho príčin, je nutné rozdelenie bolesti hlavy.
Z hľadiska príčiny bolesti hlavy sa delia na:

  1. primárne
  2. sekundárne

Primárne tvoria asi 90% prípadov, ich príčina je neznáma a podstatu tvorí práve bolesť hlavy.
Zaraďujeme medzi ne bolesti ako:

  • Migréna – je obyčajne epizodická (vedľajšia), záchvatovitá bolesť hlavy, najčastejšie pulzujúceho charakteru. Prvými príznakmi blížiacej sa migrény môžu byť príznaky ako sú: podráždenosť, depresia, zívanie, hyperexcitabilita, parestézie, bolestivé napätie vo svaloch trvajúce niekoľko hodín.
  • Tenzná bolesť hlavy – epizodická a chronická. Po migréne, je druhou najčastejšou formou primárnej bolesti hlavy. Vyznačuje sa prudkou bolesťou (hromu) hlavy u osoby, ktorá doteraz nikdy nemala bolesti.
  • Cluster headache a ostatné vegetatívne trigeminové neuralgie
  • Iné primárne bolesti hlavy bez štrukturálneho postihnutia (idiopatická bodavá bolesť hlavy, benígna námahová bolesť hlavy atď.)

Sekundárne bolesti hlavy sú vyvolané určitou príčinou a môžu byť príznakmi rôznych, niekedy aj život ohrozujúcich ochorení.

Pri primárnych typoch bolesti, vám vieme pomôcť v našom Centre pre Liečbu Bolesti – Pain Clinic intervenčnou liečbou.

Napriek tomu, že definícia primárnych bolestí býva jednoduchá, možno ju charakterizovať ako tupú bolesť spojenú s únavou, či reakciou na stres.
Bolesť býva tlaková a kolísavej intenzity či už priamou stimuláciou, prenášaním bolesti alebo zvýšenému útlaku záhlavných nervov. Sval nie je schopný uvoľnenia a spôsobuje tak bolesť.
Najčastejšou oblasťou sú svaly krku – šija, trapézivosť krčnej oblasti a hlavy.

Terapia akútnej a chronickej bolesti hlavy tenzného charakteru nebýva problémom, väčšinou zaberú analgetiká (napríklad liečivo skupiny triptánov, určené na liečbu migrénozných bolestí), ktoré Vám presne na mieru určí náš odborný lekár, taktiež kľud a odstránenie stresu.

mask

Objednajte sa na vyšetrenie
pomocou e-konzultácie

Objednať sa
OK
Prijali sme vašu objednávku!
Pre upresnenie termínu vás budeme kontaktovať telefonicky alebo emailom.
OK
Záznam bol úspešne uložený
OK
Pacient bol objednaný na vyšetrenie
OK
Objednanie na vyšetrenie bolo zrušené