Cenník 2018-05-23T12:57:06+00:00

Cenník

Cenník Výkonov nehradených zo zdravotného poistenia 

ALGEZIOLÓGIA
Balík nadštandardných služieb (telefonicky manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo, manažment časovanie indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydanie registračnej karty na obdobie 12 mesiacov 70 €
Vyšetrenie pre poisťovňu (komerčné poisťovne, sociálna poisťovňa) 50 €
Vydávanie lekárskych potvrdení (na vlastnú žiadosť pre potreby zamestnávateľa) . 20 €
Iné vyšetrenia na administratívne účely 50 €
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely 50 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť 20 €
Doplatok za vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín na žiadosť pacienta 50 €
Vystavenie receptu, náhradných hlásení, iných tlačív pri strate 2 €
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie (na žiadosť občana) 100 €
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hod od požiadania 20 €
Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku 100 €
Vyšetrenie pacientov na vlastnú žiadosť bez odoslania všeobecným lekárom 70 €
Prvé algeziologické / neurochirurgické vyšetrenie pacientov bez platného preukazu poistenca (samoplatiteľ, pacienti poisťovne, s ktorou poskytovateľ nemá zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) 70 €
Kontrolné vyšetrenie pacientov bez platného preukazu poistenca (samoplatiteľ, pacienti poisťovne, s ktorou poskytovateľ nemá zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) 20 €
Poplatok za použitie RTG bez zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou 50 €
Blokáda facetových kĺbov (samoplatiteľ) 150 €
Periradikulárna terapia (samoplatiteľ) 100 €
Diskografia (samoplatiteľ) 250 €
Blokáda sakroiliakálneho kĺbu (samoplatiteľ) 100 €
Radiofrekvenčná ablácia (samoplatiteľ) 250 €
Epidurálna blokáda (1 ošetrenie) 70 €
Kaudálna blokáda (1 ošetrenie) 70 €
Infúzna liečba (1 ošetrenie) + cena liečiva 20 €
Blokáda spúšťacích bodov 20 €
Intraartikulárne podanie liekov (výkon) 25 €
Aplikácia Botoxu (1 jednotka) 3,50 €
Nadštandardný balík Psychoterapia - komunikácia s pacientom alebo jeho blízkymi o zdravotnom stave na žiadosť pacienta nad rámec základného hradeného vyšetrenia. Konzultácie, pohovor, rady (bez zdravotnej indikácie alebo nad rámec hradeného vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia pri základnej diagnóze) 50 €
Edukačný materiál 10 €
Zaslanie dokumentov, žiadaniek poštou 10 €
Konzultáciana žiadosť pacienta s dokumentáciou, po predchazajúcom vyšetrení iným algeziológom, neurochirurgom ako "second opinion", mimo úhrady zdravotnej poisťovne 50 €
PRP terapia (kĺb) 100 €
Laserová operácia chrbtice 1500 €
Endoskopická operácia chrbtice* 3000 €
*Uvádzacia cena 2300 €
Anesteziologické zhodnotenie predoperačného stavu (ak má pacient platné laboratórne odbery so sebou) 50 €
Kompletné anesteziologické predoperačné vyšetrenie 100 €
Analgosedácia 100 €
Celková anestézia (do 2H) 220 €
Spinálna anestézia 220 €
Epidurálna anestézia 220 €
Regionálna anestézia 220 €
NEUROCHIRURGIA
Balík nadštandardných služieb (telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo, manažment časovanie indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydanie registračnej karty na obdobie 12 mesiacov 70.00 €
Vyšetrenie pre poisťovňu (komerčné poisťovne, sociálna poišťovňa) 50.00 €
Vydávanie lekárskych potvrdení (na vlastnú žiadosť pre potreby zamestnávateľa) 20.00 €
Iné vyšetrenia na administratívne účely 50.00 €
Bližšie neurčené vyšetrenia na administratívne účely 50.00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť 20.00 €
Doplatok za vyšetrenie mimo riadných ordinačných hodín na žiadosť pacienta 50.00 €
Vystavenie receptu, náhradných hlásení, áných tlačív pri strate 2.00 €
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie (na žiadosť občana) 50.00 €
Príplatok za administratívny výkon s hodnotením do 24h od požiadania 20.00 €
Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku - príplatok 50.00 €
Prvé neurochirurgické vyšetrenie pacientov bez platného preukazu poistenca (samoplatiteľ, pacienti poisťovne, s ktorou poskytovateľ nemá zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) 70.00€
Kontrolné vyšetrenie pacientov bez platného preukazu poistenca (samoplatiteľ, pacienti poisťovne, s ktorou poskytovateľ nemá zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) 50.00 €
Kontrolné vyšetrenie pacientov bez platného preukazu poistenca 10.00 €
Poplatok za použitie RTG bez zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou 50.00 €
Nadštandardný balík Psychoterapia - komunikácia s pacientom alebo jheo blízkymi o zdravotnom stave na žiadosť pacienta nad rámec základného hradeného vyšetrenia. Konzultácie, pohovor, rady (bez zdravotnej indikácie alebo nad rámec hradeného vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia pri základnej diagnóze) 50.00 €
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez odoslania všeobecným lekárom 50.00 €
Konzultácia na žiadosť pacienta s dokumentáciou, po predchadzajúcom vyšetrení iným algeziológom, neurochirurgom ako "second opinion", mimo úhrady zdravotnej starostlivosti 50.00 €
Chirurgia ruky syndróm karpálneho tulena 200.00 €
RF ablácia n. Trigeminus 80.00 €
Syndróm Tarzálneho tunela 200 €
Laserová operácia chrbtice 1500.00 €
Endoskopická operácia chrbtice* 3000.00 €
*Uvádzacia cena 2300 €