Endoskopické operácie chrbtice 2018-04-01T07:58:14+00:00

Endoskopické operácie chrbtice

Inovatívny a miniinvazívny chirurgický výkon – NOVINKA NA SLOVENSKU

Výkony endoskopickej spinálnej chirurgie indikujeme pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice vo všetkých segmentoch u pacientov, ktorí majú herniovanú medzistavcovú platničku, najčastejšie v krčnejdriekovej oblasti, vplyvom čoho môže dochádzať k dráždeniu miechového koreňa. Prejavom sú bolesti s výpadkom citlivosti a/alebo hybnosti končatiny. U pacientov so spinálnou stenózou sa výkon uskutočňuje najčastejšie v driekovej oblasti.

Ide o miniinvazívnu operáciu, čo znamená, že endoskop s hrúbkou ceruzky zavedieme cez drobný 1,5 cm rez väčšinou z bočnej strany chrbtice. Cez endoskop  sa zavedie optika spolu s ostatným príslušenstvom a prenikne do priestoru miechového kanála, kde sa nachádza vysunutá platnička, ktorá tlačí na nerv. Vysunutú časť platničky odstránime za neustálej vizualizácie.

Počas výkonu, ktorý trvá obvykle 40-60 min, je pacient uvedený do celkovej anestézie. Endoskopický druh operácie je miniinvazívny, a teda tento druh operácie je pre pacienta oveľa šetrnejší a menej bolestivý, pretože dochádza k minimálnemu poškodeniu svalových a kostných štruktúr. To znamená aj minimálny vznik peroperačných ako aj pooperačných komplikácii. Po výkone musí pacient ležať 2 hodiny a následujúcich 24 hodín je monitorovaný zdravotným personálom. Už na druhý deň je prepustený do domácej starostlivosti, kde musí dodržovať  pooperačný “šetriaci” vertebrogénny režim.

Vzhľadom na to, že ide o operačný zákrok, pacient musí počítať s istou dobou práceneschopnosti. Ak ide o fyzicky zaťažujúce zamestnanie, doba práceneschopnosti trvá 2-3 týždne; ak sa nejedná o fyzicky náročnú prácu, tak sa do zamestnania môže vrátiť po niekoľkých dňoch. Čo sa týka návratu k plnej fyzickej aktivite ako aj dĺžky rehabilitácie, tie sa pohybujú v rozsahu 13-24 týždňov.

Po odstránení vysunutej platničky by bolesť mala takmer okamžite ustúpiť. Pacient pociťuje síce bolesť v oblasti operačného miesta, to je však prirodzenou súčasťou procesu hojenia; bolesť postupne vymizne a pacient sa môže vrátiť k normálnemu plnohodnotnému životu.

Aké sú výhody pre pacienta?

Plne endoskopická chirurgia v oblasti chrbtice dosiahla uznanie a zaujala svoje oprávnené miesto vo všeobecnej koncepcii chirurgie. Je považovaná za alternatívu konvenčnej spinálnej chirurgie v liečbe degeneratívnych ochorení chrbtice. Lekári Pain Clinic dokážu na základe svojich dlhoročných skúseností a odborných znalostí odporučiť aplikáciu tejto metódy.

Výhody endoskopickej spinálnej chirurgie:

  • ide o minimálne invazívne zákroky, ktoré šetria zdravé tkanivo nachádzajúce sa medzi operačným poľom a kožou (paravertebrálne svalstvo, svalové úpony, fascie a iné dôležité štruktúry chrbtice)
  • používaním miniaturizovaných operačných nástrojov docielime minimálnu manipuláciu s dôležitými tkanivami v operačnom poli s redukciou možnosti vzniku komplikácii v priebehu operácie (krvácanie, infekcia, poškodenie nervových štruktúr) alebo po operácii (vznik pooperačnej epidurálnej jazvy alebo fibrózy)
  • operácia je možná na všetkých segmentoch chrbtice
  • dosahuje sa pri nej lepší pooperačný komfort, s redukciou pooperačnej bolesti, včasná mobilizácia a rýchly návrat do pôvodného sociálneho prostredia
  • rýchly návrat pacienta do práce, skrátenie práceneschopnosti
  • poskytuje rozšírenie liečebných možností a perspektív pre pacientov s vertebrogénnymi ťažkosťami

Výkony indikujeme  pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice vo všetkých segmentoch u pacientov, ktorí majú vysunutú medzistavcovú platničku, najčastejšie v krčnej a bedrovej oblasti. Vplyvom toho môže dochádzať k dráždeniu miechového koreňa. Prejavom sú bolesti s výpadkom citlivosti alebo aj hybnosti končatiny

 

dav

dav

dav

 

MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.
MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.algeziológ