Laserové operácie chrbtice 2018-04-01T07:58:18+00:00

Laserové operácie chrbtice

Najmodernejšia a efektívnejšia technológia operácie chrbtice na svete, teraz u nás v Centre Liečby Bolesti – Pain Clinic

Takmer každý pozná bolesti chrbta.
Tie sú väčšinou dôsledkom nesprávnej životosprávy, nadmerného zaťažovania chrbtice, nesprávneho postoja alebo sedu, nadvýživy až obezity, zanedbania pohybu, cvičenia a športu.
Keď však začnú bolesti vyžarovať do končatín, najčastejšie jednej alebo oboch nôh, či rúk, znamená to, že nervy, ktoré vystupujú z miechy a smerujú do končatín, niekde vo svojom priebehu stlačené. Tento útlak vyvoláva najčastejšie bolesti, ale môže spôsobiť aj ďalšie nepríjemnosti, akými sú oslabenie niektorých svalov, obmedzenie hybnosti celého tela, poruchy citlivosti, a niekedy až poruchy močenia, stolicesexuálnych funkcií.
Keď si bežný človek nevie pomôcť zlepšením životosprávy stáva sa pacientom, ktorý sa potrebuje liečiť. Klasickými metódami liečby sú fyzický kľud, rehabilitácie, lieky na utíšenie bolesti a uvoľnenie svalov, infúzie či obstreky.
Príčina bolesti by mala byť odhalená vyšetrením lekára s pomocou zobrazovacích vyšetrení, ako sú počítačová tomografiamagnetická rezonancia.
Vo väčšine prípadov zobrazia príčinu, ktorou býva najčastejšie vysunutý interverbálny disk – platnička, s tlakom na nerv. Keď vyššie uvedené metódy liečby nezaberajú, prichádza na rad operačné riešenie.

Doteraz najčastejšou operáciou je otvorená operácia v celkovej anestézii, pri ktorej sa k kožného rezu nad miestom vysunutia platničky prestrihne fascia, odpreparujú sa od chrbtice svaly. Odstráni sa časť oblúkov stavcov, prenikne sa k vysunutej časti platničky a tá sa pomocou klieští odstráni, čím sa zruší tlak na nerv. Operácia samozrejme nesie riziko zakrvácania v oblasti chrbtového kanála, kde je miecha a z nej vystupujúce nervy, možnosť zanesenia infekcie, poškodenia obalu miechy a nervov, vznik jazvy.
Po operácií sú pacienti neschopní vykonávať rôzne činnosti tak ako pred operáciou, sú dlhodobo práceneschopní či invalidizovaní.

Prečo uprednostniť laserovú operáciu chrbtice?

Našťastie lekári a vedci priniesli jednu z úžasných nových techník a tou je perkutánna laserová dekompresia intervertebrálneho disku (PLDD), inak povedané laserová operácia platničky tzv. mikroinvazívnou metódou.
Túto metódu ponúkame na našom pracovisku. Operujeme v lokálnej anestézii, aby mohol pacient spolupracovať. Z malého vpichu sa pod kontrolou röntgenového prístroja zavedie do poškodenej platničky tenká kanyla.
Najprv podáme malé množstvo kontrastnej látky, aby sme sa presvedčili, že sme na správnom mieste. Potom aplikujeme laserovú energiu, ktorá odstráni poškodené tkanivo platničky, zníži sa v nej tlak a tak nastanú priaznivé podmienky na hojenie platničky. Je to takmer bezbolestná procedúra.
Samotné tkanivo platničky sa pôsobením lasera zosilní, takže neprichádza k jej zníženiu. Tenká kanyla je zavádzaná do platničky z boku a preto nie sú ohrozené nervové štruktúry v chrbticovom kanáli. Pooperačne v ňom teda nemôže vzniknúť jazva, čo je veľkou výhodou. Pravdepodobnosť krvácania a infekcie je minimálna.

Už v ten istý deň v poobedňajších hodinách, alebo najneskôr na druhý deň, podľa zdravotného stavu, pacienti po operácií odchádzajú domov. Práceschopní sú v priebehu niekoľkých dní. Preto je táto metóda výrazne výhodnejšia pre ľudí, ktorí chcú v krátkom čase opäť pracovať a plnohodnotne žiť.

dav

dav

MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.
MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.algeziológ