Náš tím 2018-04-01T07:58:19+00:00

Sme tu pre vás

V našom jedinečnom Centre pre Liečbu Bolesti – Pain Clinic, skutočne a úspešne odstraňujeme chronickú bolesť pomocou najnovších intervenčných postupov a techník tam, kde iní pomôcť nedokázali.
Poskytneme vám špecializovanú starostlivosť, ktorá vám pomôže dostať sa späť k normálnemu životu bez bolesti.

Sme vybavení najmodernejšími prístrojmi poskytujúcimi špičkovú starostlivosť  v oblasti laserovej operácií chrbtice a intervenčnej liečby.

Náš tím

MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.
MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.Riaditeľ centra bolesti
V roku 1990 úspešne absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Od roku 1990 pracoval na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice akad. Dérera ako sekundárny lekár, kde získal I. a II. stupeň kvalifikačnej atestácie v odbore anestéziológia a resuscitácia a ako jeden z prvých na Slovensku nadstavbovú atestáciu z algeziológie (liečby bolesti).

V rokoch 2004-2006 pracoval v NsP Malacky vo funkcii primára Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Od roku 2006 je odborným garantom pre odbor algeziológia v neštátnom zdravotníckom zariadení Sapientia, s.r.o. .a roku 2007 pracuje v spoločnosti Sapientia v Železničnej NaP v Bratislave vo funkcii primára Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

V roku 2007 úspešné ukončil doktorandské štúdium obhájením prace tykajúcej sa pôrodníckej analgézii a získal titul PhD.

Súčasne od roku 2008 pracuje aj ako odborný asistent na Klinike urgentnej medicíny a medicíny katastrof LFUK v Bratislave.

Absolvoval viacero stáži a workshopov doma i v zahraničí
(Miami, Wien, Warszawa, Brusel, Praha…).

Aktívne sa zúčastnil sa mnohých domácich a zahraničných odborných kongresov s tematikou anestéziológie, intenzívnej medicíny, algeziológie, urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Je členom Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, Poľskej spoločnosti pre liečbu bolesti, Európskej spoločnosti anestéziológie, Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium bolesti.

Je autorom a spoluautorom 82 prednášok a publikácií
(vysokoškolské učebnice, postgraduálne monografie, vedecké karentované a nekarentované časopisy, medzinárodné kongresy).

MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.
MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.Anestéziológ a intenzivísta
Je členom WOSIAM – World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine (Svetovej asociácie anti-agingovej medicíny)
1991
úspešne absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

od 1991
Od roku 1991 pracovala na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice akad. Dérera ako sekundárna lekárka, kde získala I. a II. stupeň kvalifikačnej atestácie v odbore anestéziológia a resuscitácia.

od 2006
– pracuje ako odborný garant pre odbor anestéziológia v neštátnom zdravotníckom zariadení Sapientia.
– venuje sa zároveň aj problematike estetickej medicíny, kde si kontinuálne rozširuje vzdelanie.
Absolvovala odborné stáže zamerané na problematiku estetickej medicíny v Miláne, vo Viedni a v Prahe.
Je členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny, Slovenskej spoločnosti pre liečbu bolesti, Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie.
2008
V roku 2008 ukončila externé doktorandské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave na tému: Starostlivosť o pacienta s vysokou spinálnou léziou a prevencia vzniku infekčných komplikácii.
V roku 2008 založila Inštitút zdravia a krásy Frais.
Pravidelne absolvuje školenia, stáže a kongresy na Slovensku i v zahraničí.
Absolvované školenia:
Praktické použitie Dysportu v indikáciach na dolnej polovici tváre pre pokročilých,
Faltenuntersprizung und Skin Care Concept
Schulung Mesotherapie
Praktikum v estetické dermatologii,
Omladenie pokožky prípravkom Glykopeel
Remake workschop – prvý filler s PEG technológiou
Dermatological knowledge of Laboratoires Renophase Course and Professional application Cellular regeneration. Skin tolerance.
Komplexná problematika a diagnostika – Tvár VIII.
Training course for the use of Macrolane.
Aplikácia výplňových materiálov Matrisoft, Matridur, Matrigel, Matridex, Matridex DX.
Školenie o produktoch Renofill
Kurz lipolýzy
Kurz na aplikáciu výplnových materiálov Princess
Kurz na aplikáciu mezoterapie v liečbe alopécie

MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD.
MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD.Špecialista Neurochirurgie
1997-2001 Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského Bratislava (Špecializácia trénerstvo-tenis)
2000-2006 Lekárska fakulta,Univerzita Komenského Bratislava
Od 2006 Lekár Neurochirurugickej kliniky FNsP Nové Zámky
2013 Ukončenie Postgraduálneho štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – obhájením titulu PhD. (Možnosti chirurgickej liečby axiálnej bolesti v driekovej oblasti chrbtice )

Ostatné odborné aktivity
2007 Liberec: Euro spine Liberec
2007 Murnau(Nem.): AOSpine-New concepts in Spine surgery and Navigation
2007 Poprad: Slovensko-Český Spondylochirurgický kongres
2008 Praha: Carl-Zeiss kurz peroperačnej angiografie
2008 Martin: XXIII Zjazd slovenských a českých mladých neurológov
2008 Brno: Kadaver Workshop LDR
2008 Strasburg: Welcome to mobi days
2008 Thesalloniky(Grecko): AO Spine course (basis course)
2008 Liberec: Euro spine
2009 Praha: EANS
2009 Liberec: Euro spine
2010 Paríž: Argospine
2010 Padova (Tal.): EANS
2012 Pécs (Maď.): EANS
2012 Martin: Diagnógy o úraze hlavy a mozgu
2012 Wieden: Kadaver course

Prezentácie
2009 Slovenský a Český neurologický zjazd.(Bratislava). Spoluautor prednášok: Totálna artroplastika v driekovej časti chrbtice. Chirurgická liečba axiálnej bolesti driekovej chrbtice.
2009 XIII ročník jesennej rehabilitačnej konferencie.(Nové Zámky. Prednáška: Spinálny epidurálny absces.
2009 Quao vadis spinálnej chirurgie(Palárikovo). Prednáška: Hodnotiace škály v spinálnej chirurgii.
2010 World Spine course(Grécko). Prednáška: Our experience with ALIF stan-alone in lumbar spine.
2010 IV. Slovensko-Český spondylochirurgický kongress.(Štrbské Pleso). Prednáška: Hybridné systémy v liečbe degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice.
2010 Ústavný seminár(FNsP Nové Zámky). Prednáška: Predná intervertebrálna fúzia v driekovej oblasti chrbtice.
2010 XIV.Jesenná rehabilitačná konferencia.( Nové Zámky). Prednáška: Predná intervertebrálna fúzia a ďalšie možnosti ovplvynennia axiálnej bolesti v driekovej časti chrbtice.
2012 Martinské neurochirurgické dni: Dialózy o úraze hlavy a mozgu. Spoluautor prednásky: Monitoring ICP pri kraniocerebrálnom poranení.
2012 Výroční kongres neurochirurgické společnosti-Špindlerov Mlyn. Prednáška: Možnosti rekonštrukcie predného stĺpca pri zlomeninách v TH-L časti chrbtice