Štúdie 2018-04-01T07:58:19+00:00

Štúdie

Aktuálne štúdie prebiehajúce v našom Centre pre Liečbu Bolesti – Pain Clinic sú:

  • PLDD – Perkutálna laserová dekompresia interverbálneho discu
  • Radiofrekvenčná denervácia kolena