mask
mask

Cenník služieb

Algeziológia

Balík nadštandardných služieb

80 €

Balík nadštandardných služieb (telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo, manažment časovanie indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydanie registračnej karty na obdobie 12 mesiacov

Prvé komplexné algeziologické vyšetrenie pacienta, zhodnotenie jeho zdravotného stavu a navrhnutie liečby
80 €
Vyšetrenie pre poisťovňu (komerčné poisťovne, sociálna poisťovňa)
80 €
Vydávanie lekárskych potvrdení (na vlastnú žiadosť pre potreby zamestnávateľa)
20 €
Iné vyšetrenia na administratívne účely
80 €
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely
50 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
20 €
Vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín na žiadosť pacienta
50 €
Vystavenie receptu, náhradných hlásení, iných tlačív pri strate
2 €
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie (na žiadosť občana)
100 €
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hod od požiadania
20 €
Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku
100 €

Financovanie na splátky

Centrum pre liečbu bolesti – Pain Clinic vám v spolupráci so spoločnosťou Quatro ponúka unikátnu možnosť financovať zákroky a operácie na splátky až do výšky 10 000 €! Všetky podrobnosti ohľadom výšky mesačných splátok a dĺžky splácania si dohodnete priamo na našej klinike.

Blokáda facetových kĺbov
160 €
Periradikulárna terapia
100 €
Diskografia
250 €
Blokáda sakroiliakálneho kĺbu
110 €
Radiofrekvenčná ablácia
270 €
Epidurálna blokáda (1 ošetrenie)
80 €
Kaudálna blokáda (1 ošetrenie)
80 €
Infúzna liečba (1 ošetrenie) + cena liečiva
20 €
Blokáda spúšťacích bodov
20 €
Intraartikulárne podanie liekov (výkon)
25 €
Aplikácia Botoxu (1 jednotka)
3,50 €
Nadštandardný balík Psychoterapia - komunikácia s pacientom alebo jeho blízkymi o zdravotnom stave na žiadosť pacienta nad rámec základného hradeného vyšetrenia. Konzultácie, pohovor, rady (bez zdravotnej indikácie alebo nad rámec hradeného vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia pri základnej diagnóze)
50 €
Zaslanie dokumentov, žiadaniek poštou
10 €
Edukačný materiál
10 €
Konzultáciana žiadosť pacienta s dokumentáciou, po predchazajúcom vyšetrení iným algeziológom, neurochirurgom tzv.
80 €
Konzultácia s neurochirurgom po algeziologickom vyšetrení
80 €
PRP terapia kĺbu
150 €
Neuroplastika
250 €
Diagnostické blokády periférnych nervov
100 €
Kĺbové blokády hornej časti krčnej chrbtice
100 €
Blokáda subokcipitálneho kompartmentu
80 €
Laserová operácia chrbtice
1500 €
Endoskopická operácia chrbtice
2700 €
Anesteziologické zhodnotenie predoperačného stavu (ak má pacient platné laboratórne odbery so sebou)
50 €
Kompletné anesteziologické predoperačné vyšetrenie
100 €
Cenník Algeziológia 2
Analgosedácia
100 €
Celková anestézia (do 2H)
220 €
Spinálna anestézia
220 €
Epidurálna anestézia
220 €
Regionálna anestézia
220 €

Neurochirurgia

Balík nadštandardných služieb

80 €

Balík nadštandardných služieb (telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo, manažment časovanie indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydanie registračnej karty na obdobie 12 mesiacov

Vyšetrenie pre poisťovňu (komerčné poisťovne, sociálna poišťovňa)
50 €
Vydávanie lekárskych potvrdení (na vlastnú žiadosť pre potreby zamestnávateľa)
20 €
Iné vyšetrenia na administratívne účely
80 €
Bližšie neurčené vyšetrenia na administratívne účely
50 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
20 €
Doplatok za vyšetrenie mimo riadných ordinačných hodín na žiadosť pacienta
50 €
Vystavenie receptu, náhradných hlásení, áných tlačív pri strate
2 €
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie (na žiadosť občana)
100 €
Príplatok za administratívny výkon s hodnotením do 24h od požiadania
20 €
Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku - príplatok
100 €
Frenulotómia - operácia určená pre mužov s krátkou uzdičkou, mužov s predčasnou ejakuláciou, mužov po natrhnutí uzdičky penisu.
od 200 €
Operácia hydrokély
od 850 €
Vazektómia - sterilizácia mužov
od 600 €
Reverzia vazektómie
od 2500 €
Zmenšenie semenníkov (skrotoplastika)
od 850 €
Zväčšenie penisu
od 2400 €
Zmena pohlavia z muža na ženu (orchiectomia)
od 1550 €

Financovanie na splátky

Centrum pre liečbu bolesti – Pain Clinic vám v spolupráci so spoločnosťou Quatro ponúka unikátnu možnosť financovať zákroky a operácie na splátky až do výšky 10 000 €! Všetky podrobnosti ohľadom výšky mesačných splátok a dĺžky splácania si dohodnete priamo na našej klinike.

Prvé neurochirurgické vyšetrenie pacienta
80 €
Kontrolné vyšetrenie pacientov
50 €
Kontrolné vyšetrenie pacientov
20 €
Poplatok za použitie RTG
80 €
Nadštandardný balík Psychoterapia - komunikácia s pacientom alebo jheo blízkymi o zdravotnom stave na žiadosť pacienta nad rámec základného hradeného vyšetrenia. Konzultácie, pohovor, rady (bez zdravotnej indikácie alebo nad rámec hradeného vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia pri základnej diagnóze)
50 €
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez odoslania všeobecným lekárom
80 €
Konzultácia na žiadosť pacienta s dokumentáciou, po predchadzajúcom vyšetrení iným algeziológom, neurochirurgom tzv. "second opinion"
80 €
Chirurgia ruky syndróm karpálneho tulena
300 €
RF ablácia n. Trigeminus
270 €
Syndróm Tarzálneho tunela
300 €
Laserová operácia chrbtice
1500 €
Endoskopická operácia chrbtice
3000 €
Frenulotómia - operácia určená pre mužov s krátkou uzdičkou, mužov s predčasnou ejakuláciou, mužov po natrhnutí uzdičky penisu.
od 200 €
Operácia hydrokély
od 850 €
Vazektómia - sterilizácia mužov
od 600 €
Reverzia vazektómie
od 2500 €
Zmenšenie semenníkov (skrotoplastika)
od 850 €
Zväčšenie penisu
od 2400 €
Zmena pohlavia z muža na ženu (orchiectomia)
od 1550 €

Objednajte sa na vyšetrenie
pomocou e-konzultácie

Objednať sa
OK
Prijali sme vašu objednávku!
Pre upresnenie termínu vás budeme kontaktovať telefonicky alebo emailom.
OK
Záznam bol úspešne uložený
OK
Pacient bol objednaný na vyšetrenie
OK
Objednanie na vyšetrenie bolo zrušené