mask
mask

Cenník služieb

Algeziológia

Balík nadštandardných služieb

90 €

Balík nadštandardných služieb (telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo, manažment časovanie indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydanie registračnej karty na obdobie 12 mesiacov

Prvé komplexné algeziologické vyšetrenie pacienta, zhodnotenie jeho zdravotného stavu a navrhnutie liečby
90 €
Vyšetrenie pre poisťovňu (komerčné poisťovne, sociálna poisťovňa)
100 €
Vydávanie lekárskych potvrdení (na vlastnú žiadosť pre potreby zamestnávateľa)
40 €
Iné vyšetrenia na administratívne účely
90 €
Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely
90 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
33 €
Vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín na žiadosť pacienta
60 €
Vystavenie receptu, náhradných hlásení, iných tlačív pri strate
5 €
Vystavenie posudku na žiadosť občana
110 €
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hod od požiadania
25 €
Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku
110 €
Jednorázové komplexné algeziologické vyšetrenie pacienta, zhodnotenie jeho zdravotného stavu a navrhnutie liečby (u pacientov poisťovne, s ktorou poskytovateľ nemá zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti)
110 €
Kontrolné vyšetrenie
25 €
Kópia zdravotnej dokumentácie
10 €
Poplatok za rezerváciu termínu operačného zákroku
300 €
Storno poplatok za zrušenie termínu v ambulancii (menej ako 48h pred)
20 €
Storno poplatok - zrušenie termínu operácie (menej ako 14 dní pred)
50% z rozdielu výšky odplaty a rezervačného poplatku €

Financovanie na splátky

Centrum pre liečbu bolesti – Pain Clinic vám v spolupráci so spoločnosťou Quatro ponúka unikátnu možnosť financovať zákroky a operácie na splátky až do výšky 10 000 €! Všetky podrobnosti ohľadom výšky mesačných splátok a dĺžky splácania si dohodnete priamo na našej klinike.

Blokáda facetových kĺbov
360 €
Periradikulárna terapia
240 €
Diskografia
275 €
Blokáda sakroiliakálneho kĺbu
240 €
Radiofrekvenčná ablácia
600 €
Epidurálna blokáda (1 ošetrenie)
180 €
Kaudálna blokáda (1 ošetrenie)
180 €
Infúzna liečba (1 ošetrenie) + cena liečiva
25 €
Blokáda spúšťacích bodov
40 €
Intraartikulárne podanie liekov (výkon)
40 €
Aplikácia BTX (1 jednotka)
3,50 €
Nadštandardný balík Psychoterapia - komunikácia s pacientom alebo jeho blízkymi o zdravotnom stave na žiadosť pacienta nad rámec základného hradeného vyšetrenia. Konzultácie, pohovor, rady (bez zdravotnej indikácie alebo nad rámec hradeného vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia pri základnej diagnóze)
55 €
Konzultácia na žiadosť pacienta s dokumentáciou, po predchazajúcom vyšetrení iným algeziológom, neurochirurgom tzv.
90 €
Konzultácia s neurochirurgom po algeziologickom vyšetrení
90 €
PRP terapia kĺbu
210 €
Neuroplastika
600 €
Diagnostické blokády periférnych nervov
220 €
Kĺbové blokády hornej časti krčnej chrbtice
220 €
Blokáda subokcipitálneho kompartmentu
180 €
Laserová operácia chrbtice
1500 €
Endoskopická operácia chrbtice
3500 €
Kompletné anesteziologické predoperačné vyšetrenie
160 €
Analgosedácia
100 €
Celková anestézia 1. hodina
300 €
Spinálna anestézia
300 €
Epidurálna anestézia
300 €
Regionálna anestézia
300 €
Celková anestézia každá ďalšia začatá hodina
100 €
Jednorázové komplexné algeziologické vyšetrenie pacienta, zhodnotenie jeho zdravotného stavu a navrhnutie liečby (u pacientov poisťovne, s ktorou poskytovateľ nemá zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti)
110 €
Balík nadštandardných služieb - telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektornické poradenstvo, management časovanie indikovaných vyštrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydanie registračnej karty na obdobie 12 mesiacov
90 €
jednorázový balík nadštandardných služieb
25 €
Nadštandardný manažment klienta I.
80 €
Nadštandardný manažment klienta II.
160 €
Kontrolné vyšetrenie
25 €
Poplatok za použitie RTG I.
180 €
Poplatok za použitie RTG II.
240 €
Poplatok za použitie RTG III.
340 €
Konzultácia na žiadosť pacienta po predchádzajúcom vyšetrení iným algeziológom, tzv. „second opinion
90 €
Chirurgia ruky syndróm karpálneho tunela
380 €
RF ablácia n. Trigeminus
720 €
Uvoľnenie nervu (v celkovej anestézii)
360€ + anestézia €
Rezervačný polplatok - poplatok za rezerváciu termínu operačného zákroku
300 €
Storno poplatok - zmluvná pokuta za zrušenie termínu AMBULANCIA - menej ako 48h pred termínom
20 €
Storno poplatok - zmluvná pokuta za zrušenie termínu operácie menej ako 14 dní pred zákrokom
50% z rozdielu výšky odplaty a rezervačného poplatku €
Blokáda Ganglion Sphenopalatinum
50 €
Antineurotická infúzna liečba
30 €
Analgeticko-myorelaxačná infúzna liečba
30 €
Aplikácia hyaluronidázy
380 €

Neurochirurgia

Balík nadštandardných služieb

90 €

Balík nadštandardných služieb (telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo, manažment časovanie indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydanie registračnej karty na obdobie 12 mesiacov

Vyšetrenie pre poisťovňu (komerčné poisťovne, sociálna poišťovňa)
100 €
Vydávanie lekárskych potvrdení (na vlastnú žiadosť pre potreby zamestnávateľa)
40 €
Iné vyšetrenia na administratívne účely
90 €
Bližšie neurčené vyšetrenia na administratívne účely
90 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
33 €
Doplatok za vyšetrenie mimo riadných ordinačných hodín na žiadosť pacienta
60 €
Vystavenie posudku na žiadosť občana
110 €
Príplatok za administratívny výkon s hodnotením do 24h od požiadania
25 €
Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku - príplatok
110 €
Vystavenie receptu
5 €
Kópia zdravotnej dokumentácie
10 €

Financovanie na splátky

Centrum pre liečbu bolesti – Pain Clinic vám v spolupráci so spoločnosťou Quatro ponúka unikátnu možnosť financovať zákroky a operácie na splátky až do výšky 10 000 €! Všetky podrobnosti ohľadom výšky mesačných splátok a dĺžky splácania si dohodnete priamo na našej klinike.

Prvé neurochirurgické vyšetrenie pacienta
90 €
Kontrolné vyšetrenie pacientov
55 €
Poplatok za použitie RTG
90 €
Nadštandardný balík Psychoterapia - komunikácia s pacientom alebo jheo blízkymi o zdravotnom stave na žiadosť pacienta nad rámec základného hradeného vyšetrenia. Konzultácie, pohovor, rady (bez zdravotnej indikácie alebo nad rámec hradeného vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia pri základnej diagnóze)
55 €
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez odoslania všeobecným lekárom
80 €
Konzultácia na žiadosť pacienta s dokumentáciou, po predchadzajúcom vyšetrení iným algeziológom, neurochirurgom tzv. "second opinion"
80 €
Chirurgia ruky syndróm karpálneho tulena
380 €
RF ablácia n. Trigeminus
360 €
Syndróm tarzálneho tunela
380 €
Laserová operácia chrbtice
1500 €
Endoskopická operácia chrbtice
3300 €
Jednorázové neurochirurgické vyšetrenie pacientov bez platného preukazu poistenca (samoplatiteľ, pacienti poisťovne s ktorou poskytovateľ nemá zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti)
110 €

Objednajte sa na vyšetrenie
pomocou e-konzultácie

Objednať sa
OK
Prijali sme vašu objednávku!
Pre upresnenie termínu vás budeme kontaktovať telefonicky alebo emailom.
OK
Záznam bol úspešne uložený
OK
Pacient bol objednaný na vyšetrenie
OK
Objednanie na vyšetrenie bolo zrušené

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies