07.09.2020

Naša nová neurologická ambulancia zabezpečuje vyšetrenie, diferenciálnu diagnostiku a liečbu mnohých neurologických ochorení. Ak si to vyžiada stav pacienta, zabezpečujeme aj konzultáciu s ďalšími medicínskymi odborníkmi.

Medzi najčastejšie neurologické ochorenia riešené v neurologickej ambulancii patria:

Bolesti hlavy

Pri bolestiach hlavy je najpodstatnejšia diferenciálna diagnostika, vylúčenie sekundárnej príčiny bolesti, podmienenej štrukturálnymi, metabolickými či zápalovými zmenami. Medzi najčastejšie primárne príčiny bolesti hlavy patrí migréna. Tá má v mnohých prípadoch vzhľadom na svoj priebeh veľmi nepriaznivý dopad na pracovný a spoločenský život pacienta. Jej zvládnutie je však niekedy konvenčnou aj špecifickou medikamentóznou liečbou nepostačujúce a vtedy je potrebné pristúpiť aj k menej zaužívaným terapeutickým postupom, napr. aj aplikáciou botulotoxínu. 

Neuromuskulárne ochorenia, myopatie, neuropatie

V prípade neuromuskulárnych ochorení ide najmä o postihnutie svalov alebo nervov, prípadne nervovo-svalového spojenia. V týchto prípadoch, najmä pri akútnom priebehu, je veľmi dôležité čo najskôr stanoviť na základe klinického vyšetrenia a doplnenia pomocných vyšetrení, ako je napríklad EMG, správnu diagnózu.

Vertebrogénne ochorenia

Ide o najčastejšie ochorenia, pre ktoré pacient navštívi neurológa. Bolesti chrbtice sú čoraz viac dôsledkom dnešného sedavého, uponáhľaného a stresového životného štýlu. Aj keď i my neustále zdôrazňujeme prevenciu vo forme pravidelného cvičenia, v praxi napriek tomu pacientov s problémami s bolesťou chrbtice pribúda. V našej ambulancii riešime pacienta komplexne, vrátane liečby s okamžite dostupnými, tzv. miniinvazívnymi zákrokmi.

Mozgové porážky a ich následky

Mozgová porážka patrí primárne do akútnej starostlivosti na jednotku intenzívnej starostlivosti neurologických kliník a oddelení. V prípade podozrenia na mozgovú príhodu je potrebné okamžite privolať RZP a pacienta previesť na urgentný príjem. Následná ambulantná starostlivosť o pacienta s rôznym stupňom poškodenia mozgových a pohybových funkcií sa komplexne rieši v spolupráci s logopédom či fyziatrom.

Periférne chorenia mozgových nervov a kompresívne syndrómy periférnych nervov 

(trigeminálne neuralgie, periférne parézy tvárového nervu, tzv. Bellova obrna, syndróm karpálneho kanála a pod.)

Ide o skupinu neurologických ochorení s rôznou etiológiou, pri ktorých okrem medikamentóznej liečby môžme pacientovi pomôcť aj lokálnou liečbou, rehabilitáciou a v indikovaných prípadoch aj návrhom na operačné riešenie

Záchvatové ochorenia (epilepsia)

Sú to ochorenia, ktorých prejavom býva porucha vedomia. Pacient preto patrí primárne do akútnej starostlivosti. Následná starostlivosť v ambulancii neurológa spočíva hlavne v správnom manažmente liečby.

Degeneratívne ochorenia, demencie, zápalovo-degeneratívne ochorenie (sclerosis multiplex)

(Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a iné degeneratívne ochorenia mozgu)

Na našej klinike vieme pomôcť pacientom so správnou diagnostikou a s nastavením správnej liečby, hoci primárne sa im venujú špecializované centrá.

Poúrazové stavy, stavy po infekciách CNS, chronické poinfarktové stavy

Pri chronických stavoch vieme pacientom pomôcť jednak medikamentóznou liečbou a pri výskyte ťažkých pohybových porúch pri spasticite aplikáciou botulotoxínu.

Neuropsychiatrické ochorenia

(depresie, úzkosti, poruchy spánku, panické stavy, pocity úzkosti, syndróm vyhorenia, tetanický syndróm)

Depresie, úzkosti, poruchy spánku, panické stavy a pod. sú väčšinou psychického pôvodu. Úlohou neurologického vyšetrenia je vylúčiť v prípade neurologických symptómov psychosomatického ochorenia jeho organický pôvod. Neurológ však musí úzko spolupracovať s psychiatrom a psychológom, aby sa stav správne diagnostikoval a liečil.

Neuroonkologické diagnózy

Ide o vážne diagnózy, ktoré spadajú do pôsobnosti neurologických oddelení v spolupráci s neurochirurgom a onkológom. V ambulancii je potrebné myslieť na primárne alebo sekundárne postihnutie onkologickým ochorením pri rôznych prejavoch, ako sú bolesti hlavy a chrbtice, epileptické záchvaty a pod. V neposlednom rade je treba myslieť aj na neurologické príznaky, ktoré predchádzajú onkologickej diagnóze, a to aj s veľkým časovým predstihom, ako sú paraneoplastické syndrómy.

Pripravujeme:

EMG (Elektromyografické vyšetrenie)

Ide o veľmi dôležité vyšetrenie v prípade prejavov poškodenia nervov a svalov. Objektívne posúdi závažnosť a trvanie poškodenia nervov rôznej príčiny, napríklad posttraumatické, zápalové, metabolické, autoimúnne a i.


  • zdieľaj:

Objednajte sa na vyšetrenie
pomocou e-konzultácie

Objednať sa
OK
Prijali sme vašu objednávku!
Pre upresnenie termínu vás budeme kontaktovať telefonicky alebo emailom.
OK
Záznam bol úspešne uložený
OK
Pacient bol objednaný na vyšetrenie
OK
Objednanie na vyšetrenie bolo zrušené

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies