mask
mask

Keď bolí tvár. Čo sa dá robiť s orofaciálnymi bolesťami, ktoré strpčujú život?

Vrátiť sa spať
05.12.2023

Najčastejšie sú stomatológovia tí, ktorí ako prví privítajú v ambulancii mnohých pacientov sťažujúcich sa na bolesť v oblasti tváre. Určenie konkrétnej príčiny tejto bolesti je pre zubárov neraz náročné, a preto si diagnostika veľakrát vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu s algeziológom. V mnohých prípadoch ide o tzv. maxilofaciálnu bolesť, ktorá sa prejavuje rôznymi klinickými syndrómami. Viac vám už o tejto téme a o možných spôsoboch liečby prezradí algeziológ MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD., riaditeľ centra bolesti Pain Clinic.

„Maxilofaciálna bolesť tváre alebo „orofaciálna“ bolesť sa týka akéhokoľvek druhu bolesti, alebo nepohodlia v oblasti úst a tváre. Často je bolesť prítomná v oblasti trojklanného nervu, čo je nerv, ktorý zásobuje prednú časť hlavy. Z odborného hľadiska sa delí na očný, maxilárny a mandibulárny nerv. Bolesť trojklaného nervu je zvyčajne najzávažnejšia zo všetkých troch,“ ozrejmuje na úvod danú problematiku algeziológ MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD., ktorý zároveň dodáva, že v tomto prípade kooperácia medzi stomatológom a algeziológom je nevyhnutná, aby mohli zistiť presnú príčinu bolesti a následne zvoliť konkrétny postup liečby. Diagnostika bolesti je totiž neraz veľmi problematická.

przewlocki, bolesti, orofaciálne bolesti

Čo vlastne spôsobuje maxilofaciálnu bolesť?

Maxilofaciálna bolesť je bežná a často spôsobená nervovými ochoreniami, problémami s čeľusťou a zubami, infekciami, bolesťami hlavy a zraneniami. Ľudia s touto chronickou bolesťou by mali vyhľadať pomoc lekárov, ktorí sa špecializujú v tejto oblasti medicíny, aby pomohli určiť presnú príčinu tohto typu bolesti. Ide v podstate o akúkoľvek bolesť v oblasti tváre a v priľahlých štruktúrach. Prejavuje sa to rôznymi klinickými syndrómami, pretože príčin existuje mnoho a nie je len jedna. Tento typ bolesti má veľmi osobité miesto kvôli rozmanitému trvaniu a výskytu u dospelej populácie v priemere okolo 20 až 25 %, čo je relatívne dosť vysoké číslo.

Ako zisťujete konkrétne príčiny bolesti a ktoré zistenia sú pre vás v tomto smere dôležité?

Dôležité je pre nás zistiť prvé anamnestické údaje - príčiny, a to miesto vzniku bolesti, vyžarovanie bolesti do okolia, intenzita bolesti, charakter bolesti, dĺžka trvania bolesti, frekvencia trvania bolesti, ale aj jej opakovanie, čiže periodicita. Dané bolesti môžeme rozdeliť podľa lokalizácie. Ako prvé sú to bolesti zubov. Ide o jednu z najčastejších bolestí pri orofaciálnej lokalizácii. Samozrejme, riešenie spadá do kompetencií stomatológa, preto som na začiatku hovoril, že je potrebný multidisciplinárny prístup a nestačí iba ten algeziologický. Bolesti sa však môžu prejavovať, aj na rôznych iných častiach tváre ako na perách, v prínosových dutinách, prípadne sa objavia v oblasti tzv. „temporomandibulárneho kĺbu“ - ide o párový kĺb, ktorý spája pohyblivú dolnú čeľusť s nepohyblivou spánkovou kosťou. Alebo, ako som už spomenul, bolesť vstúpi do jedného zo zubov. V tomto prípade pacienti veľakrát nevedia presne povedať, o ktorý zub ide. Takže najskôr to treba presne určiť postupmi, ktoré používajú stomatológovia.

Ak už nám daná bolesť prejde do niektorého zubu, aký druh bolesti môžeme očakávať?

Bolesť pri zápaloch zubnej drene je až vystreľujúca, môže byť dokonca záchvatová a môže sa prejavovať na oboch čeľustiach, čiže v hornej aj dolnej časti. Niekedy to vie sám pacient opäť ťažko určiť, v ktorej časti cíti danú bolesť. V tomto prípade ide najčastejšie o akútnu bolesť. Chronickú bolesť môže pacient pociťovať vtedy, ak mu už dlho trvá a vyhýba sa návšteve zubára, prípadne má inú príčinu, kvôli ktorej nechce ísť k stomatológovi.

V úvode te spomínali, že orofálna bolesť sa môže objaviť v akejkoľvek časti tváre. Aké ďalšie miesta bývajú najčastejšie postihnuté a s akým typom bolesti sa pacient môže stretnúť?

Môžu pociťovať bolesti nosa, bolesti vedľajších nosových dutín, taktiež najčastejšie pacienti pociťujú bolesť v oblasti hornej čeľuste, prípadne v oblasti vnútorného kútika očnice či nadočnicového oblúka alebo v oblasti čelovej dutiny.

  • V oblasti čelovej dutiny je bolesť veľakrát tupá a veľmi často je problém ten, že dutiny sa nevyprázdňujú, je tam zápalová reakcia, zvyšuje sa tlak a najčastejšie v takomto prípade bolesť stúpa. Môže sa však takýmto spôsobom prejaviť aj vystreľujúca bolesť do zubov a do celej polovice tváre.

  • V rámci čelovej dutiny, (v oblasti maxilárnej dutiny) v tomto prípade sa bolesti objavujú v oblasti čela a šíria sa do celej hlavy. Charakteristické je to, že sa zhoršujú ráno.
  • Ďalej čuchové dutiny, ktoré sú uložené troška hlbšie – bolesti sa objavujú v oblasti koreňa nosa, spánkov, v temene v záhlaví, čo znamená, že to môže byť týmto spôsobom lokalizované.
  • Rovnako to môžu byť bolesti v prípade hrtana a hltana, kde sú najčastejšou príčinou tejto bolesti rôzne akútne infekcie či už vírusové alebo bakteriálne, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. Prítomná môže byť tiež bolesť pri prehĺtaní.
  • Bolesti však môžu vyžarovať vyššie, a to do nosovej dutiny alebo hore, čo je oblasť, ktorou sa zaoberajú ORL lekári. Bolesti ucha sú veľmi často príznakmi zápalu, úrazu, cudzieho telesa, no môžu niekedy znamenať aj nádor. To znamená, že to netreba podceňovať, pokiaľ bolesť trvá dlhšie.

Považuje sa niektorý typ bolesti za ten najhorší?

Samozrejme, dostávame sa aj k tým najhorším bolestiam, ktoré sú veľmi kruté, nepríjemné a popisované ako najhoršie. Bolesti, ktoré sú následkom neuralgie trojklanného nervu z čoho pramenia aj dané bolesti. Vo všeobecnosti názov nervu je odvodený od toho, že sa skladá z troch častí – má vetvu, ktorá siaha do oblasti oka, má vetvu, ktorá nervuje oblasť hornej čeľuste a rovnako nervuje aj dolnú čeľusť. Takáto je v podstate anatómia. Bolesť trojklanného nervu je najčastejšie spôsobená poškodením viacerých vetiev trojklanného nervu. Môže byť takzvaná paroxyzmálna – prudká, krutá a trvajúca od niekoľkých sekúnd až po minúty. Potom nasleduje zas interval bez bolesti a následne príde ďalšia vlna bolesti. Táto bolesť nemá pulzujúci charakter a pacienta neobťažuje v spánku, ale vtedy, keď pacient nespí. Typicky sa bolesť vyskytuje jednostranne a je zaujímavé, že viac vpravo. Možná je príčina anatómie.

Čo presne vyvoláva bolesť v tvárovej oblasti?

Danú bolesť provokuje aj akákoľvek najmenšia senzorická stimulácia ako ľahký dotyk, prievan, chvenie, zmena tepla, príjem potravy, žuvanie – býva to sprevádzané, aj kontrakciami mimických svalov, čiže tvárových svalov. Môže byť buď primárna - to znamená, že nepoznáme absolútne príčinu, ale veľmi často môže byť príčinou aj tlak. Niekedy, ak dochádza k dlhšiemu útlaku nervu, dochádza aj k deminimalizácii obalov, ktoré obaľujú dané nervy a sú nejakým spôsobom odstránené. Následne akýkoľvek stimul môže spôsobiť bolesť. Avšak môže byť aj sekundárna, ktorá je najčastejšie podmienená konkrétnou príčinou či systémovými ochoreniami. Príčinou môže byť napríklad aj Skleróza multiplex, ďalej neurovaskulárny konflikt v oblasti kmeňa. Cieva, ktorá zásobuje kmeň sa môže dotýkať trojklanného nervu, čo je vlastne príčinou vzniku bolesti, pretože daný nerv je stále dráždený. Ešte spomeniem, že veľmi často sa objavuje aj herpetická bolesť následkom herpetickej infekcie, ktorú pacient prekonal. Ide o postherpetické bolesti v oblasti, oka, ucha v oblasti tváre, kdekoľvek. V tomto prípade treba zvoliť odlišný postup liečby, pokiaľ štandardné lieky nepomáhajú, pretože potom sa robia aj blokády sympatikového nervového systému v oblasti krčnej chrbtice.

Ktorá terapia je v konkrétnych prípadoch vhodná?

Zvolenie správnej terapie často závisí od druhu bolesti. Či ide o akútnu bolesť alebo chronickú. V akútnom štádiu najčastejšie zvolíme analgetiká a antipyretiká – existuje celá škála liekov. Taktiež konkrétnu liečbu zvolíme podľa typu bolesti. Ak ide o bodavú elektrizujúcu bolesť, pridávajú sa antikonvulzíva. Keď je bolesť tupá a palivá pridávajú sa antidepresíva, a to nie, preto, že pacient je už depresívny (samozrejme, depresívny môže byť pri dlhodobej bolesti), ale v tomto prípade ide skôr o stabilizáciu bunkovej membrány, aby nedochádzalo k prenosu bolesti a k vytváraniu vnemu bolesti v mozgovej kôre. Keď ide o tlakovú bolesť, ktorá je vyvolávaná vnútrolebečným tlakom, častejšie sa podávajú kortikoidy. Samozrejme, pri chronických bolestiach je terapia trošku iná, pretože my nevieme potlačiť zápalovú reakciu, pretože tá tam už veľmi nie je.

orofaciálne bolesti, bolesť

Poďme si teda povedať viac o možnej terapii v prípade chronickej bolesti.

Pri chronických bolestiach najčastejšie zvolíme z liekov „Tramal“ či „Kamadol“ a, samozrejme, liečbu zvážime aj podľa charakteru bolesti, čiže, keď je to bodavá, elektrizujúca bolesť, podávajú sa antikonvulzíva, keď je bolesť tupá alebo pálivá, dávajú sa, aj antidepresíva. Atypické bolesti v oblasti tváre, ktoré sa môžu objaviť kdekoľvek, môžu byť spôsobené aj nejakými zmenami v oblasti krčnej chrbtice, čo taktiež býva niekedy príčinou. Aj v tomto prípade je, teda nutné zistiť hlavnú príčinu alebo spoznať bližšie zmeny, ktoré nastali. Metódou voľby liečby je veľmi často však aj fyzioterapia a taktiež z našej strany intervenčné algeziologické postupy – t.j. epidurálne podanie liekov alebo diagnostické, alebo terapeutické blokády facetových kĺbov. V tomto prípade to mnohým pacientom veľmi často pomáha.

Navštevuje vás na klinike veľké percento pacientov s týmto problémom?

Vo všeobecnosti orofaciálne bolesti, ako som už povedal na úvod majú celkom slušné percento populácie a veľká časť z nich trpí bolesťou zubov alebo bolesťami trojklanného nervu. Počet pacientov je stabilný a dalo by sa povedať, že výrazne sa nemení. Nenavštevuje nás daný objem pacientov v počte 20-25 %, ako som povedal vo všeobecnosti, ale stále je to okolo 5 % pacientov ročne, ktorí prídu s takýmito bolesťami.

Pacientom však môže pri maxilofaciálnych bolestiach výrazne pomôcť aj liečba botoxom, čo mnohých zrejme prekvapí. Ide v tomto prípade o efektívny spôsob liečby?

Botox sa nepoužíva iba z estetického hľadiska na redukciu mimických vrások na tvári, ale aj na prevenciu bolesti hlavy u pacientov s chronickou migrénov. Ďalej sa aplikuje aj u pacientov, ktorí majú trizmus, to znamená, že príliš zatínajú zuby/sánku a majú z toho vychádzajúce bolesti. V tomto prípade sa botox pichá do oblasti masseteru, čo uvoľňuje spazmy. Výsledky sú v tomto prípade naozaj veľmi dobré.

Vysoko efektívnou formou liečby maxilofaciálnych bolestí je liečba botoxom. Botox podáme ako neuromodulátor do svalových zakončení v postihnutej oblastí tváre. Najčastejšie je to masseter /„Musculus masseter“/ na tvári, teda hlavný žuvací sval. My ho uvoľníme a zaistíme pacientovi trošku väčší kľud a pokoj. Samozrejme, botox pri maxilofaciálnych bolestiach zvykneme aplikovať aj do iných lokalít. Vždy však závisí od toho, kde sa nachádza zdroj bolesti. Na uvoľnenie maxilofaciálnej bolesti (pokiaľ sa jedná o bolesť žuvacieho svalu) je vhodná aj tzv. „bukálna masáž,“ čo je špeciálna masážna technika, ktorou daný sval mierne uvoľníme. Vykonáva sa cez dutinu ústnu. Táto masáž je najúčinnejšia v kombinácii s botoxom, nie samostatne. Najskôr treba sval uvoľniť botoxom a následne o desať dní neskôr môžeme vykonať masáž. Bukálna masáž má, samozrejme, dvojité využitie, pretože nielen, že dopomáha k odstráneniu maxilofaciálnej bolesti, no rovnako má aj skvelý anti-aging účinok. Je to masáž, ktorá sa robí na udržanie veľmi sviežeho a mladistvého vzhľadu v strednej časti tváre,“ dodáva na záver riaditeľka Inštitútu zdravia a krásy Frais MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.


  • zdieľaj:

Objednajte sa na vyšetrenie
pomocou e-konzultácie

Objednať sa
OK
Prijali sme vašu objednávku!
Pre upresnenie termínu vás budeme kontaktovať telefonicky alebo emailom.
OK
Záznam bol úspešne uložený
OK
Pacient bol objednaný na vyšetrenie
OK
Objednanie na vyšetrenie bolo zrušené

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies